Priser Vårterminen 2023

Medlemsavgift

100 kr – Betalas per kalenderår utöver träningsavgiften.

Träningsavgift

Termin
Helår
11-15 år
500 kr1000 kr
16-18 år
800 kr1400 kr
19 år och äldre
1800 kr3500 kr
Studerande/pensionär
1400 kr2500 kr
Matchboxare
500 kr
Engångsträning
200 kr