Priser Vårterminen 2023

Medlemsavgift

100 kr – Betalas per kalenderår utöver träningsavgiften.

Träningsavgift

Termin
11-15 år
500 kr
16-18 år
800 kr
19 år och äldre
1800 kr
Studerande/pensionär
1400 kr
Matchboxare
500 kr
Engångsträning
200 kr