Priser Höstterminen 2023

Medlemsavgift

100 kr – Betalas per kalenderår utöver träningsavgiften.

Träningsavgift

Termin
(Sänkt pris för sista månaden av terminen)
11-13 år
500 kr   125 kr
14-16 år
800 kr   200 kr
17-19 år
1000 kr    250 kr
20 år och äldre
1800 kr   450 kr
Studerande/pensionär
1400 kr   350 kr
Matchboxare
500 kr   125 kr
Engångsträning
  200 kr