Priser

Medlemsavgift kalenderår 2024

100 kr – Betalas per kalenderår utöver träningsavgiften.

Träningsavgift

Termin
Diplom 12-14 år (2010-2012)
500 kr
Ungdom 15-16 år (2008-2009)
800 kr
Junior 17-19 år (2007-2005)
1000 kr
20 år och äldre
1800 kr
Studerande/pensionär
1400 kr
Endast Tjejbox
900 kr
Matchboxare
500 kr
Engångsträning
  200 kr