Priser

Medlemsavgift kalenderår 2024

100 kr – Betalas per kalenderår utöver träningsavgiften.

Träningsavgift

Termin
Diplom 12-14 år (2010-2012)
100 kr 500 kr
Ungdom 15-16 år (2008-2009)
160kr 800 kr
Junior 17-19 år (2007-2005)
200 kr 1000 kr
20 år och äldre
360kr 1800 kr
Studerande (minst 75%) / pensionär
300 kr 1400 kr
Endast Tjejbox
200 kr 900 kr
Matchboxare
100 kr 500 kr
Engångsträning
  200 kr